Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Usługa w zakresie kompleksowej ochrony fizycznej obiektu: Oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach położona na działkach 211/99, 343/100, 347/99, 349/98, 351/100 oraz komora odbiorcza położona na działce 344/100 w 2020 roku
  Data modyfikacji: 12-12-2019 13:40
 2. Kompleksowa usługa obejmująca odbiór transport i zagospodarowanie odpadów kodach 19 08 01- skratki19 08 02- zawartość piaskowników 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzących z Oczyszczalni Ścieków PGK w latach 2019-2021
  Data modyfikacji: 18-10-2019 18:58
 3. Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy przy ul Prusa w Gierałtowicach
  Data modyfikacji: 16-10-2019 20:50
 4. Ogłoszenie o naborze pracownika
  Data modyfikacji: 02-10-2019 20:33
 5. Organizacja
  Data modyfikacji: 31-08-2019 11:14
 6. Majątek spółki
  Data modyfikacji: 31-08-2019 11:10
 7. Przedmiot działalności
  Data modyfikacji: 31-08-2019 11:09
 8. WPROWADZONE OPŁATY
  Data modyfikacji: 31-08-2019 10:56
 9. Ogłoszenie o braku wody w Gminie Gierałtowice
  Data modyfikacji: 31-08-2019 10:51
 10. Strona główna
  Data modyfikacji: 31-08-2019 10:48
Wersja XML