Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Regulamin organizacyjny PGK
  Data modyfikacji: 08-10-2020 15:11
 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 -2023
  Data modyfikacji: 08-10-2020 14:06
 3. Zarządzenie w sprawie stawki za wywóz nieczystości płynnych
  Data modyfikacji: 08-10-2020 13:43
 4. Regulamin przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Data modyfikacji: 29-09-2020 19:26
 5. Plan zadań inwestycyjnych określający wysokość kwoty przeznaczonej na realizowanie umów przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zawartych w 2020
  Data modyfikacji: 29-09-2020 19:17
 6. Regulamin udzielania zamówień
  Data modyfikacji: 29-09-2020 19:13
 7. Obowiązujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Data modyfikacji: 27-09-2020 08:41
 8. Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych w 2020-2022r.
  Data modyfikacji: 21-09-2020 19:48
 9. Zakup kosiarki wysięgnikowo - bijakowej
  Data modyfikacji: 19-09-2020 08:47
 10. Zakup ciągnika rolniczego
  Data modyfikacji: 19-09-2020 08:18
Wersja XML