Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Wybór wykonawcy: Ochrona fizyczna obiektu: Oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach w 2021 roku
  Data modyfikacji: 28-12-2020 10:39
 2. Majątek spółki
  Data modyfikacji: 24-11-2020 13:00
 3. Taryfy
  Data modyfikacji: 03-11-2020 15:24
 4. Regulamin organizacyjny PGK
  Data modyfikacji: 08-10-2020 15:11
 5. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 -2023
  Data modyfikacji: 08-10-2020 14:06
 6. Zarządzenie w sprawie stawki za wywóz nieczystości płynnych
  Data modyfikacji: 08-10-2020 13:43
 7. Regulamin przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Data modyfikacji: 29-09-2020 19:26
 8. Plan zadań inwestycyjnych określający wysokość kwoty przeznaczonej na realizowanie umów przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zawartych w 2020
  Data modyfikacji: 29-09-2020 19:17
 9. Regulamin udzielania zamówień
  Data modyfikacji: 29-09-2020 19:13
 10. Obowiązujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Data modyfikacji: 27-09-2020 08:41
Wersja XML