Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek spółki

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w której jedynym 100% udziałowcem jest Gmina Gierałtowice.

            Począwszy od 2002 roku majątek ulegał istotnemu zwiększeniu. W momencie przekształceniu zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice wynosił  632.150,00 PLN i stał się majątkiem spółki i równocześnie jej kapitałem zakładowym.

Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 38 158 250 PLN co daje łącznie 763.165 udziałów o wartości 50 zł.

Szczegółowe informacje na temat majątku Spółki znaleźć można w sprawozdaniu finansowym za każdy kolejny rok.

2019 : DOCXSprawozdanie finansowe za 2019r.docx
2018:  DOCXSprawozdanie finansowe za 2018r.docx
2017:  DOCXSprawozdanie finansowe za 2017r.docx
 
informację wytworzył(a): Dorota Kubicka
za treść odpowiada: Dorota Kubicka
data wytworzenia: 2020-11-24
Wersja XML