Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie w sprawie stawki za wywóz nieczystości płynnych

Zarządzenie nr 01/06/2020

Zarządu Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach

 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000231100

 

z dnia 29.06.2020r.

 

w sprawie stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników na nieczystości płynne

 

Działając na podstawie art. 204 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. Ust. 94 poz. 1037 z późn. zm.)

 

zarządza się:

 

§1

Określić wysokość ceny za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników na nieczystości płynne do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo oczyszczalni ścieków w Przyszowicach, dla klientów indywidualnych oraz firm na następującym poziomie:

 

Lp.

Rodzaj usługi wywozu

Cena brutto

1.

Zbiornik na nieczystości płynne (szambo)

130 zł

2.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3

170 zł

3.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3

180 zł

 

 

§ 3

Rozliczenie z klientami odbywać się będzie na podstawie zawartych umów o wywóz nieczystości z danej posesji/firmy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2020.

 

PDFZarządzenie w sprawie stawki za wywóz nieczystości płynnych.pdf

Wersja XML