Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych w 2020-2022r.

Nr. postępowania BZ-2725/5/2020                                              Przyszowice 21.09.2020r.

                                                          

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Wyniku postępowania na: .: „Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych w 2020-2022r.

 

DLA

ZAPYTANIA O CENĘ

 

przeprowadzanego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach ul. K. Miarki” stanowiącym  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu  Nr 01/12/2019 z  dnia 31.12.2019r.

 

na zadanie:

„Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych

w 2020-2022r.

 

informujemy o wyborze oferty nr 1

OMEGA I Józef Irzyk

Spółdzielcza 27

44-178 Przyszowice

wartość netto oferty: 1 658 525,00 zł, cena oferty brutto 2 039 985,75 zł

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę przeprowadzanego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach ul. K. Miarki” stanowiącym  nr 1 do Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu  Nr 01/12/2019 z  dnia 31.12.2019r. spełniająca wymogi jakie postawił Zamawiający. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przy jedynym kryterium oceny ofert: cena oferty 100%.

 

 

PDFUsuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych kanalizacyjnych w 2020-2022r.pdf

Wersja XML