Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.Konopnickiej w Gierałtowicach na odcinku od skrzyżowania K.Miarki do Kolonii Beksza

 

BZ/2725/ 4 /       /2020

                Przyszowice dnia  25.02.2020r.

 

      Uczestnicy Postępowania

 


Dotyczy: Wyniku postępowania na zadanie „Budowa i wymiana sieci  wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Konopnickiej
                w Gierałtowicach – na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Miarki do Koloni Beksza ”

 

 

       W wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach, na zadanie:

„ Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Konopnickiej
   w Gierałtowicach – na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Miarki do Koloni Beksza ”

 

 informujemy o wyborze  oferty: Oferta nr 3,

 cena oferty netto 646 729,00  zł, cena oferty brutto 795 476,67 zł

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt), spełnia wszystkie kryteria postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Kopia:

a/a

PDFBudowa i wymiana sieci wodociagowej wraz z przylaczami w ul Konopnickiej w Gieraltowicach na odcinku od skrzyzowania K Miarki do Kolonii Beksza.pdf

Wersja XML