Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup kosiarki profesjonalnej samojezdnej

 

BZ/2724/2 /       /2020

Przyszowice dnia 12.02.2020r.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA


Dotyczy: Wyniku postępowania na „Zakup kosiarki profesjonalnej samojezdnej ”

 

       W wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach, na zadanie:

„Zakup kosiarki profesjonalnej samojezdnej ”

 

 informujemy o wyborze oferty: Oferta nr 1,

 cena netto oferty: 51 138 zł, cena oferty brutto 62 899,74 zł

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt), spełnia wszystkie kryteria postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Otrzymują:

1x adresat

1xa/a

PDFZakup kosiarki profesjonalnej samojezdnej.pdf

Wersja XML