Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Na podstawie art 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412) oraz art. §20 ust. 1, 2, ust. 3 pkt. 2, ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego do badań laboratoryjnych, bakteriologicznych i fizykochemicznych w 2015r. z punktów monitoringowych usytuowanych na sieci wodociągowej przekazuje informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Gierałtowice

Woda przeznaczona do spożycia pochodzi z zakupu od Przedsięciorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie (Gierałtowice, Przyszowice), Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zabrzu(Przyszowice), Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach(Paniówki, Chudów), Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o, o. w Mikołowie(Paniówki) i Kopalni KWK Knurów-Szczygłowice(Beksza). Zaaopatrywanych jest  ok. 11450 mieszkańców Gminy Gierałtowice.

W 2015r. nadzór nad jakościa wody był prowadzony w 5 wytypowanych stałych punktach monitoringowych usytuowanych w Gierałtowicach(w tym w kolonii Beksza), Przyszowicach, Paniówkach oraz w Chudowie.Upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach przeprowadzonego minitoringu sanitarnego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badań:

                 31 próbek mikrobiologicznych

                36 próbek fizykochemicznych wody.

 

 

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2015r z terenu gminy Gierałtowice stwierdza się przydatność wody do spożycia w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym za wyjątkiem okresu obowiązywania wydanych  komunikatów.

Wersja XML