Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze pracownika


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. prowadzi nabór pracownika:

 

Skan ogłoszenia o naborze na stanowisko Specjalisty ds. ochrony środowiska podpisany przez Prezesa Zarządu : PDFOgłoszenie o naborze pracownika 2.pdf

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO :

Specjalista ds. ochrony środowiska

(pełny etat)

 Miejsce wykonywania pracy :

siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Przyszowicach ul. K .Miarki 1

 

  Podstawowe obowiązki :

 • Realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody oraz prawa wodnego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków, ustawy o utrzymaniu porządku w Gminie;
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadową w Spółce;
 • Prowadzenie rejestru oraz monitoringu wszelkich opłat środowiskowych, w tym opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa drogowego;
 • Pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji środowiskowych:
 • Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej;
 • Sporządzanie stosownych protokołów odbioru technicznego przyłączy i sieci wod-kan ;
 • Opracowywanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych wspierających działania ekologiczne oraz inwestycyjne (NFOŚIGW, WFOŚiGW, ZIT, RPO);

 

   Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe: Inżyniera środowiska lub Ochrona środowiska;
 • 5 letni staż pracy;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dyspozycyjność;
 • Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dbałość o powierzone mienie.

 

    Mile widziane :

 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 

 Oferujemy :

 • Umowę o pracę na dogodnych warunkach;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Przyjazną atmosferę pracy;

 

 

Termin składania dokumentów: CV z załączoną klauzulą  oraz listu motywacyjnego

do dnia 10.10.2019 r.

na adres  44-178 Przyszowice , ul. K. Miarki 1, email:biuro@pgkprzyszowice.pl

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko

Specjalista ds. ochrony środowiska

 

 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało  4 kandydatów spełniających wymogi formalne.
 2. Po dokonaniu selekcji aplikacji wybrano następujące kandydatury:
 1. Pan Łukasz Kania
 2. Pani Aleksandra Baj
 1. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrano kandydaturę: Pani Aleksandra Baj
 2. Uzasadnienie wyboru:

Pani Aleksandra Baj spełnia wymogi naszego naboru na stanowisko                                 Specjalisty ds. ochrony środowiska. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu ochrony środowiska. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, kilkuletni staż pracy oraz doświadczenie na stanowiskach pracy związanych ściśle z ochroną środowiska.

 

 1. Pan Łukasz Kania wycofał swoją kandydaturę nie przyjmując  zaproponowanych przez naszą Spółkę warunków płacowych.

  

informację wytworzył(a): Dorota Kubicka
za treść odpowiada: Ewa Kostrzak
data wytworzenia: 31.09.2019r.
Wersja XML