Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODŁĄCZENIA DLA GMINY GIERAŁTOWICE


         

Z dużą satysfakcją informujemy Państwa o fakcie pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę podłączeń budynków  do kanalizacji sanitarnej .

W lutym 2013 roku pisaliśmy już o pozyskaniu środków dotyczących podłączeń w sołectwie Gierałtowice i sołectwie Paniówki. 1 marca 2013r. podpisana została umowa z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą robót budowlanych dla  tego zadania – firmą Wolimex z Limanowej.

22 kwietnia 2013r. podpisana została z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa dotacji i pożyczki dla kolejnych dwóch sołectw tj. Przyszowice i Chudów.

Tym samym pozyskano środki na budowę podłączeń do budynków w całej gminie Gierałtowice. Dotyczy to jednakże wyłącznie budynków zamieszkałych, których właściciele zdecydowali się na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem  Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach o realizację podłączenia do budynku. Zestawienie budynków, dla których zawarto takie umowy stanowiło obligatoryjny element wniosku aplikacyjnego składanego w tej sprawie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

15 maja 2014r. raz jeszcze udało się sięgnąć po środki na budowę podłączeń kanalizacyjnych do budynków w całej gminie Gierałtowice, dla osób które podpisały umowę z pewnym opóźnieniem. (nabór uzupełniający).

Dzięki pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach środków krajowych, mieszkańcy naszej gminy uzyskali duże wsparcie, w efekcie czego znacznie łatwiej osiągnięty zostanie efekt ekologiczny związany z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Gierałtowice.

 

Podmiot udostępniający: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Kubicka
Data wytworzenia: 29.05.2013

 

             

Wersja XML